Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tanév munkarendje

 

 

A tanév munkarendje

 

3.1. A TANÉV IDŐTARTAMA:

2017. szeptember 1. – 2018. augusztus 31.

A tanítási napok száma: 180 nap.

 

           Szorgalmi idő: 2017. szeptember 1. (péntek) – 2018. június 15.             (péntek)

           

          Az alapfokú művészetoktatás első tanítási napja 2017.                            szeptember 6.

            utolsó tanítási napja 2018. június 12.

 

     az első félév zárása: 2018. január 26.

     a tájékoztatók kiadása: 2018. február 2.

SZÜNETEK:

            Őszi szünet: 2017. október 30. – november 3.

            /az utolsó tanítási nap október 27. (péntek)

az első tanítási nap a szünet után november 6. (hétfő)/

 

            Téli szünet: 2017. december 27. – 2018. január 2.

            /az utolsó tanítási nap: december 22. (péntek),

            az első tanítási nap a szünet után 2018. január 3. (szerda)/

 

 

            Tavaszi szünet: 2018. március 29. – április 3.

            /az utolsó tanítási nap: 2018. március 28. (szerda),

            az első tanítási nap a szünet után április 4. (szerda)/

 

            Tanítási szünet nemzeti ill. egyházi ünnepen:

            2018. március 15. (csütörtök)

            2018. május 21. (hétfő)

 

Munkanapok áthelyezése:

 

A 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 9/2017. (V. 19.) NGM rendelet

alapján, a 2017-2018-as tanévben az alábbi munkanapok kerülnek áthelyezésre:

 

március 10., szombat munkanap, március 16., péntek pihenőnap

április 21., szombat munkanap, április 30, hétfő pihenőnap

 

 

3.2. Tanítás nélküli napok

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az iskola öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel. Ebből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

  1. Helyi értékeink napja alsó tagozaton

Ideje: 2017. október 2.

Felelősök: Dr. Mesterházyné Jánosa Magdolna, osztályfőnökök

Határtalanul pályázat projektnapja a felső tagozaton

Ideje: 2017. október 2.

Felelősök: Keszei Szabolcs, Szalai Szabolcs, Némethné Horváth Krisztina

  1. Móra-nap az alsó tagozaton

Ideje: 2017. október 26.

Felelősök:1.és 2. évfolyamon: Pallag Eszter, Németh Adrienn

                3.és 4. évfolyamon: Bárdosi Katalin, Prikler Judit

Helyi értékeink napja felső tagozaton

Felelősök:5. és 6. évfolyamon: Szekeres Tibor, Dávid Orsolya

                 7. és 8. évfolyamon: Molnár Melinda, Szabó Róbert, Némethné Szalay Gertrúd

  1. ÖKO nap

Ideje: 2018. április 27.

Felelőse:Pollner Kitti, Tamáné Bokor Szilvia, Tamási-Erőss Tünde

  1. Szakmai tanulmányút

Ideje: 2018. május 28.

Felelőse: Király Anna, Dávid Orsolya

  1. Diáknap: 2018. június  15.

Felelősök: Tamáné Bokor Szilvia a diákönkormányzatot segítő pedagógus, Pupp Gábor

1-4. évfolyamon az osztályfőnökök

  • Az tanítás nélküli munkanapokon – 10 szülői igény esetén – az iskola ellátja a tanuló felügyeletét.

3.3.2. Szülői értekezletek:

 

Tanév eleji szülői értekezletek:


            1-2. osztályokban:      2017. szeptember 11.

            3-4. osztályokban:      2017. szeptember 12.

            5-6. osztályokban:      2017. szeptember 13.
            7-8. osztályokban:      2017. szeptember 14.

          

Félévi szülői értekezletek:

            1-2. évf.:                     2018. február 8..
            3-4. évf.:                     2018 február 7. 
            5-6. évf.:                     2018. február 6.
            7-8. évf.:                     2018. február 5.

          

Fogadóórák

I. félév: október 26.        és január 8.

II. félév: április 9.  és  május 7.

Nyílt napok: 2018. március 19-23.

A nyílt órák abban az esetben látogathatóak, ha a tantárgyfelosztás szerinti nevelő tartja őket. A pedagógus betegsége esetén a nyílt óra elmarad.

Amennyiben a szülők olyan órát szeretnének látogatni, amely a nyílt napon nincs, az osztályfőnökkel való előzetes egyeztetés után megszervezzük.

 

TÉMAHETEK:

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg:

a) pénzügyi és vállalkozói témahét 2018. március 5. és 2018. március 9. között,

b) digitális témahét 2018. április 9. és 2018. április 13. között,

c) fenntarthatósági témahét 2018. április 23. és 2018. április 27. között.

ORSZÁGOS MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS

 

  •    Kompetenciamérések

Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésében meghatározott méréseket, értékeléseket a 2017/2018. tanévben a Hivatal szervezi meg 2018. május 23. napjára. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2017. november 24-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon

  • Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a mérést az iskola pedagógusai 2018. május 16-án végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a mérést saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2017. november 24-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2018. június 15-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A mérések eredményét az érintett iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon teszi közzé 2018. június 15-ig.
  • A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2017. október 13-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2017. október 27-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2017. december 1-jéig kell elvégezniük.
  • A 2017/2018. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak - az 1-4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2018. január 9. és 2018. április 27. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2018. június 1-jéig töltik fel a NETFIT® rendszerbe.

Gyógytestnevelés: iskolaorvosi, vagy szakorvosi javaslat kell, melyet 09.15-ig kell leadni az osztályfőnöknek.

Csider Zsoltné Zsuzsa fogja tartani idén is.

időpontok: A és B héten is hétfőn a 6. és 7. órában

                  szerdán a 6. és 7.órában                                 

FOGÁSZAT: szerdánként 9.00-tól. Kérünk igazolást, ha máshol kap ellátást a gyermek.

Zöld tanévzáró a szülői közösség szervezésében.

 

2.  Megemlékezés osztálykeretben az aradi vértanúkról: 2017. október 1. hete

Felelősök: osztályfőnökök

 

3.  Zenei világnap:  2018. október         

Felelős: Tanda Ibolya

 

4. Megemlékezés az 1956. október 23-i forradalomról 2017. október 21-én (péntek)

Felelősök: 7. évfolyamos osztályfőnökök:    Szabadosné Molnár Melinda, Szabó Róbert

 

5. Magyar nyelv napja 2017. november 13. - megemlékezés osztálykeretben

6. Alapítványi jótékonysági est (az iskolaszék által létrehozott

Egészséges Gyermekeinkért    Alapítvány javára): 2017. december 1. (péntek)

Felelősök: a 8. évfolyam osztályfőnökei: Molnár Melinda, Szabó Róbert

7. Adventi jótékonysági hangverseny és iskolai adventi alkalmak     

Felelős: Tanda Ibolya

8. 2017. december 6. (szerda) az 1-4. osztályosok megajándékozása a Mikulás-napja
alkalmából osztálykeretben és a napköziben

Felelősök: osztályfőnökök, Szülői Munkaközösség, napközis csoportvezetők,

diákönkormányzat vezetője

 

9.  2017. december 22-én (péntek) iskolai karácsony

Felelősök: 5. évfolyamos osztályfőnökök: Katona Helga, Némethné Horváth Krisztina, Pollner Kitti

 

 10.   A művészeti iskolások bemutatója a szülőknek, családtagoknak

 (Teadélután, táncház, kiállítás)

 Felelősök: Művészeti iskolai tanárok, óraadók

 

11. Kiállítások megnyitói a Közösségi Teremben  

Felelős: Molnárné Szabó Ernesztina, Tanda Ibolya

 

12. 2018. január 22. A Magyar Kultúra Napja (magyar órán megemlékezés) és a Magyar Kultúra Hete az iskolai faliújságon

Felelősök: magyart tanítók

 

13. Farsangi hangverseny       Felelős: Tanda Ibolya

Farsang: közös iskolai farsang, az osztályok műsorral készülnek

Felelősök: DÖK vezető, osztályfőnökök

 

14. 2018. február 25. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak napja

Felelősök: osztályfőnökök

 

15. 2018. március 14-én iskolai ünnepély az 1848-as polgári forradalom emlékére; Megemlékezés a magyar zászló és címer napjáról (03.16.)

Szereplők: 6. évfolyam tanulói

Felelősök: Dávid Orsolya, Szekeres Tibor

 

16. 2018. április 2. hete: A költészet napja

Felelősök: magyart tanítók

           

17. 2018. április 16. Holokauszt áldozatainak napja

Felelősök: történelmet tanítók

 

18. Anyák Napja: ajándéktárggyal és több osztály ill. napközis csoport műsorral köszönti az édesanyákat…                               Felelősök: osztályfőnökök, napközis csoportvezetők

 

19. 2018. május Gyermeknap: A szülői közösség megajándékozza a gyerekeket.

Játékdélután DÖK-pedagógusok-szülők közös szervezésében.

 

20. Nemzeti Összetartozás Napja (2018. június 4.)

Felelős: osztályfőnökök

 

21. Tanévzáró ünnepély: 2018. június 19. Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek